Βραβείο σεναρίου για τον Θάνο Τοκάκη στις Νύχτες πρεμιέρας

👉 𝝗𝗣𝝖𝝗𝝚𝝞𝝤 𝝨𝝚𝝢𝝖𝗣𝝞𝝤𝝪 𝝙𝝞𝝖𝝘𝝮𝝢𝝞𝝨𝝩𝝞𝝟𝝤𝝪 𝝩𝝡𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝨 𝝚𝝠𝝠𝝜𝝢𝝞𝝟𝝮𝝢 𝝡𝝞𝝟𝗣𝝮𝝢 𝝞𝝨𝝩𝝤𝗣𝝞𝝮𝝢 για την μικρού μήκους ταινία Tokakis or What’s My Name του Θάνου Τοκάκη